MITJANA ARITMÈTICA, MEDIANA I MODA.

A continuació us deixem uns vídeos on s'explica molt clarament que és la mitjana aritmètica (promedio), la media i la moda. També podeu fer el joc per practicar!!

MITJANA ARITMÈTICA (PROMEDIO)
MITJANA, MEDIANA I MODA
JOC PER CALCULAR LA MITJANAJOC PER CALCULAR LA MEDIANA
(Recorda que primer, els nombres s'han d'ordenar de menor a major)


JOC PER CALCULAR LA MODA
Comentaris

Publica un comentari a l'entrada