Entrades

ENTRADA DESTACADA

PROBLEMES MATEMÀTICS

SUMA I RESTA D'HORES I MINUTS

CONVERSIÓ D'UNITATS DE MESURA (Longitud, massa i capacitat)

SUMA I RESTA DE FRACCIONS AMB DIFERENT DENOMINADOR

POLIEDRES

NOMBRES PRIMERS

DIVISORS D'UN NOMBRE / Màxim comú divisor (M.C.D.)

MÚLTIPLES D'UN NOMBRE / Mínim comú múltiple (m.c.m)

DIAGRAMA DE SECTORS I DIAGRAMA DE BARRES

MITJANA ARITMÈTICA, MEDIANA I MODA.

CREACIÓ DE DIAGRAMES AMB FULL DE CÀLCUL DE GOOGLE

ACTIVITATS ÀREES I PERÍMETRES

BUSQUEM L'ALTURA DELS TRIANGLES