Entrades

ENTRADA DESTACADA

NOMBRES PRIMERS

DIVISORS D'UN NOMBRE / Màxim comú divisor (M.C.D.)

MÚLTIPLES D'UN NOMBRE / Mínim comú múltiple (m.c.m)

DIAGRAMA DE SECTORS I DIAGRAMA DE BARRES

MITJANA ARITMÈTICA, MEDIANA I MODA.

CREACIÓ DE DIAGRAMES AMB FULL DE CÀLCUL DE GOOGLE

ACTIVITATS ÀREES I PERÍMETRES

BUSQUEM L'ALTURA DELS TRIANGLES

QUADRILÀTERS I TRIANGLES - PERÍMETRE I CÀLCUL D'ÀREA

FRACCIONS ANIMADES!

QUÈ SÓN LES FRACCIONS?