Entrades

NOMBRES PRIMERS

DIVISORS D'UN NOMBRE / Màxim comú divisor (M.C.D.)

MÚLTIPLES D'UN NOMBRE / Mínim comú múltiple (m.c.m)